Zkušební plán.

K čemu to je

Smyslem je, že si můžete (pokud chcete) pro jednotlivé scheduly omezit určité časové období, po které jsou aktivní pro automatiku. Řeknete si, že bodem nula na časové ose je třeba 1.1.2008 a on vám každý den ukáže v kolikátém dni, ode dne nula se právě necházíte a schedules, které vybočují, se neodpalují automaticky. Tímto způsobem si můžete na sebe (nebo pro někoho) na několik měsíců dopředu připravit scheduly například z různých lekcí a nechat je aby si samy řídily, kdy který "obživne" a "umrtví" se na základě aktuálního času. Samozřejmě pokud jste měsíc nemocní, tak si jen skočíte do nastavení a posunete se na časové ose o měsíc zpátky, aby Vám nějaká látka neutekla, ale nestaráte se o nastavení jednotlivých schedulů. Tímto způsobem můžete připravovat poměrně rafinované sady zkoušení.

Kde jsem zrovna teď na časové ose ?

Hlavní panel: ihned vidíte, ve kterém dni zkoušecího plánu (oproti bodu nula) se nacházíte.

V nastavení se zase hned můžete posunout jinam, například pokud onemocníte, nebo pokud přeinstalujete počítač, abyste nemuseli začínat od nuly :-). Údaj bodu nula se zaznamenává do registru jako absolutní datum a na dvou počítačích, které koukají na stejné scheduly, může být nastaven různě. Den, ve kterém se nacházíme, se pak dopočítá v každý okamžik dynamicky.

Scheduly vstávají z mrtvých

Hle, zde vidíme jeden ze schedulů. Pokud má nastaveny první den=0 a poslední den=0 zkušebního plánu, pak jakoby zkušební plán pro tento schedule neexistoval a jakoby "mu vyhovuje" vždycky a spustí se automaticky, pokud splní ostatní kritéria, ať se nacházíme kde chceme. Pokud tam jsou ale dvě čísla, jako v našem případě 31 až 60, znamená to, že tento schedule se spustí jen mezi třicátým prvním dnem a šedesátým dnem zkušebního plánu. Tedy to znamená že pro náš konkrétní příklad, že jsme zrovna ve dni 6, bude tento konkrétní schedule neaktivní. Ale počkejte za 25 dní ! To se tento schedule na měsíc obživne. Samozřejmě otestovat to můžeme tak, že se v nastavení ručně "pošoupneme" do 35. dne zkušebního plánu.

Vše hezky přehledně

A tady vidíme v pohledu na všechny naše různé schedules hezky přehledně políčka zkušebních plánů a je vidět který z nich kam "spadá", resp. které z nich to mají úplně vypnuté (mají dvě nuly).

Nezájem

Kdo nechce, nemusí vůbec tuto funkci používat, stačí do schedulů vyplňovat nuly.