Nastavení schedule (zkoušení)

Datové kuličky "schedules" leží mezi slovíčky a můžete se na ně podívat v nějakém pohledu. Popisují jaké slovíčka, jak se mají lovit a jak a kolikrát předhazovat ke zkoušení.Zkusíme se jeden z nich otevřít a podívat se co jednotlivá nastavení znamenají.
Zde vidíme první kartu, kde filtr nám definuje skupinu slovíček. My si na ukázku tento filtr nasimulujeme v pohledu na slovíčka takto:
Natáhneme si tam myší záhlaví Rank a slovíčka ještě setřídíme sestupně, abychom simulovali první výběr - sestupně a to podle ohodnocení Rank - tj. vidíme na prvních místech ta slovíčka, z odfiltrované skupiny, která jsme nejčastěji nevěděli v orovnání s tím kolikrát jsme je věděli (sloupečky N a U) protože hodnota Rank se počítá právě z těchto hodnot po každém zkoušení slovíčka.

Pro předtsavu když setřídíme slovíčka podle pole "Naposledy Zkoušeno", vzestupně, uvidíme která slovíčka se budou při losování s námi zvolenou pravděpodobností (20%) přimíchávat do statického seznamu tak, abychom nebyli zkoušeni jen z toho, co nevíme, ale i z toho, co je nové.
Na další kartě vidíme omezení na prvních 10 slovíček.


To pro náš případ znamená, že se z prvotně setříděného seznamu vezme prvních 10 slovíček, a pak se pro každou pozici zkouší 20% pravděpodobnost. Pokud na danou pozici "padne kostka", vezme se první slovíčko našeho druhého setříděného seznamu (naposledy zkoušeno, vzestupně) a slovo na dalé pozici se nahradí a ostatní se šoupnou a poslední vypadne ven, takže náš statický seznam obsahuje pořád jen a jen 10 slovíček.Na obrázku toto není vidět, protože to už nejde staticky nasimulovat. Ukazujeme si obrázky jen pro představu, co jednotlivá nastavení schedule dělají se zkoušením.

Takto připravený statický seznam - statický protože pro dané jedno spuštěné zkoušení zůstávají jednou zvolená slova neměnná - pak vstupuje do zkoušení, kde se určitým způsobem losují a prezentují ke zkoušení jednotlivá slovíčka.Zde vidíme, že do statického seznamu vstoupí všechna slovíčka "nabitá" na 2 pokusy. Každé z nich se tedy bude prezentovat dvakrát, než se vyčerpá. Slovíčka se budou prezentovat po skupinkách po pěti, každé z nich dvakrát a to zvoleným způsobem. Pokud se zvolí náhodný výběr, tento se provádí jen ze skupinky 5 slov. Exponenciální nebo náhodné losování má tedy význam pouze u velmi velké skupinky - tedy hlavně v případě, že zadáte třeba 999 do skupinek a tedy když se prezentuje celý seznam slovíček najednou. U malé skupinky je prakticky jedno, kdy se jedno slovíčko z pěti vytáhne, jestli teď, nebo za chvíli. Jakmile se vyčerpají pokusy ve skupince u všech slovíček, zkoušení přeskočí na skupinku další. Pokud ovšem přeskočíte ručně na jinou skupinku, nevadí, po vrácení se si slovíčka vyčerpanost pamatují. Celé zkoušení skončí jakmile jsou vyčerpaná všechna slova ve všech skupinkách.

No a poslední karta říká, má-li toto zkoušení propukat automaticky, samo, čili bafat na člověka uprostřed práce, ve které dny a v kolik hodin.

Důležité je, že načtení těchto hodnot do paměti a tedy jejich aktivace se provádí jen při spouštění Outlooku, nebo ručním popohnáním tlačítkem. To abyste se nedivili, že vám to nebafe hned po zaškrtnutí. Je to z důvodu optimalizace rychlosti a absolutního nezasahování do práce s úložištěm.

Se scheduly se zachází stejně jako s emaily. To znamená, že jakýkoli z nich můžu zkopírovat a přepsat v něm jen kus filtru. Můžu je rovněž třídit, filtrovat, skupit, nebo taháním myší měnit hromadně nastavení skupinky schedulů. Můžu je dokonce přetáhnout do emailu a poslat kolegovi.