Jak vypadá položka slovíčka

Vidíte, že se jedná o vylepšený formulář. tento formulář mimojiné má i určitou "inteligenci". To znamená, například když zvolíte jazyk "Španělština" a zadáte do slovíčka "el ňiňo", vyklovne člen a vyplní slovní druh "Podstatne". Tato funkcionalita je dána VBScriptem, který je součástí formuláře a je jednoduché si jí uzpůsobit podle sebe. Pokud se zvolí "Němčina", rozhazují se členy "s Buch" nebo "das Buch" ale "el" a "la" ho v tu chvíli nevzrušuje. Také si všimněme, že formulář se do určité míry snaží upozornit i na duplicitu, tj. že dané slovíčko již máme zadané. Veškeré tohle chování lze ale umrtvit nebo vylepšovat - je to jen VBScriptový kód.

Formulář je i natolik "inteligentní", že pro různé jazyky nabízí pro slovní druh "Sloveso" další karty s časováním. Tj. pro anglické sloveso nabídne triádu, pro španělské sloveso nabídne mnoho karet se zběsilými časy, jak jke vidět zde:

Aby se slovíčka dobře zadávala, po vyplnění stačí stisknout ALT+N a založí se nové slovíčko, které bude mít předvyplněnou stejnou lekci, resp. kategorie. Povšimněte si, že kategorie sázíte v textové formě tak jak vás napadne. Tj. například chcete označit zvratné sloveso, napíšete text "zvratne" a v tu chvíli máte prostě novou kategorii, která v příslušných pohledech "podle kategorie" hned vyskočí a bude ukazovat všechna slovíčka, u kterých je zadaný v kategorii text "zvratne".

Čili ve slovíčkách si pomocí kategorizace můžete vytvářet různé virtuální skupiny slovíček. Například na procvičování různých jevů, mohou existovat fráze v kategorii "souslednost" nebo v kategorii "podminky" nebo v kategorii "spojky_souradne". Jedna fráze může být současně v několika těchto kategoriích a tudíž se pak objeví v obou resp. ve více pohledech. Zároveň může být fráze/slovíčko v jedné nebo více lekcích, které si opět nazvete jak je libo a v textové podobě je vyplňujete a ony lekce se pak objeví ve skupených pohledech samy automaticky.