Kategorizace

V jakémkoli pohledu můžete s klávesou CTRL a myší označit nějaké položky a pravým tlačítkem zvolit "Kategorie".

Do okna které se objevé buďto za středník dopíšete novou kategorii jako text, například "nepravidelna", nebo pokud chcete zrušit u více slovíček kategorii, odškrtnete příslušné zaškrtávací políčko.

Kategorie můžete samozřejmě přidávat i po jednotlivém slovíčku.

A hned vám v pohledu "podle kategorie" naskočí případná nová, kterou jste zadali. Popřípadě pohledy, které mají nějaký filtr ihned u slovíček zohlední jestli je zobrazí nebo ne.