Snadná manipulace - přetahování myší

Příklad 1

Na obrázku vidíte situaci, kdy jsme v pohledu s vnořeným seskupením našli slovíčka, která nespadají do žádného jazyka. Zařadit je do správného jazyka jde buďto tak, že po jednom otevíráme, a tupě vyplňujeme, nebo tak, že slovíčka označíme a přetáhneme je myší na záhlaví "Španělština". Tím se u všech vyplní správná hodnota.

Toto funguje i za situace, kdy například nějaké hromadě slovíček chceme změnit slovní druh nebo jakoukoli jinou vlastnost. Jediné, co hromadně nefunguje s přetahováním je odebrání hodnoty a nastavéní "null", tedy prázdné hodnoty.

Příklad 2

Například zjistíte, že jste všude dávali ve francouzských podstatných jménech: "le, la, les" ale teď po nějakých zkušenostech, byste tam měli raději "m,ž,hr". Není nic jednoduššího, než si v nějakém pohledu dát filtrovat jen podtstaná jména, bez ohledu na lekce, setřídit je dle členu. Pak u jednoho - prvního - slovíčka "la" změníte "la" na "ž" - to se musí udělat ručně, abyste měli kam přetahovat myší. No a jako druhý krok označíte se SHIFTem všechna další "la" slovíčka a přetáhnete je myší na "ž" skupinu. Tím se u všech těchto slovíček změní hodnota "la" na hodnotu "ž".

Příklad 3

Jiný příklad snadné manipulace vidíte na dalším obrázku. Tady máme nahrubo naimportovaná slovíčka z lekce S23. Jejich roztřídění se provede například tak, že všechna slovesa, která mi přijdou do oka v tomto pohledu se prostě obyčejně myší natáhnou na skupinu "Slovesa". Znamená to ale, že jedno (první) jsem musel ručně otevřít a vyplnit. Další už můžu přetahovat myší po skupinách, jak je vidět na obrázku. To jejich označení se provádí opět myší s přidrženou klávesou CTRL, resp. klávesou SHIFT pokud jsou těsně za sebou. Tím postupně zatřiďuju a upřesňuju slovní zásobu.

Po přetažení de obrázku se přepneme do pohledu "jen" na slovesa a hned vidíme, že tato se nám tam objevila. Pro názornost jsem nechal S23 slovesa na ukázkovém obrázku zvýraznit tučně. Tady pak se slovesy můžeme pracovat nějak dále podrobněji.