Automatické zkoušení

Program umí poměrně rafinovaně ve vhodnou dobu sám předhazovat zkoušení a pomoci Vám se přinutit ke zkoušení. Vše je vidět na diagramu.

1. Kde se to nastavuje

Ve složce se slovíčky v jednom z pohledů vidíme takové zvláštní datové kuličky.Jsou to "scheduly" to znamená popisy jak se má chovat aktivní zkoušení, která slovíčka má vybírat a jak je předhazovat Vám. Vidíme tedy, že Vámi pracné nastavení zůstává se slovíčky, emaily, kontakty, tj. cennými daty. Jako se slovíčky a emaily se s nimi také pracuje. Tady jsme si dovolili zkopírovat jednu z nich přetažením myši pravým tlačítkem.A tady se koukáme na detail jedné datové kuličky "schedule" a to na část automatika.


2. Jak to funguje

Mechanismus je následující. Po spuštění Outlooku si tento přečte z registru kde má hledat v Outlooku složku se slovíčky, a tedy také s našimi scheduly. Provede rychlý dotaz na všechny scheduly, u kterých máte zaškrtnutou automatiku a veškeré nastavení si načte do paměti, aby čtením z úložiště nikdy nezdržoval práci, když na zkoušení nemáte náladu a nemůžete si dovolit sebemenší zpomalení práce.

Jelikož jde automatika tlačítkem v nastavení zcela vypnout, pokud je vypnutá, vůbec neběží časovač.Pokud je automatika globálně zapnutá, za běhu Outlooku běží časovač, který se každých X minut probudí a zjišťuje, jestli už nastala doba Evaluace. Jakmile nastane doba Y sekund evaluace, spustí se tzv. Evaluace. Hodnoty X, Y jsou čteny z registru počítače a dají se ladit, ale nemá to moc cenu. Evaluace nastane řekněme jednou za 5 minut, přeci jen, jedná se o zkoušení, evaluace by mohla nepatrně zpomalit práci, tak je lépe fakt méně častěji.

Při evaluaci se nejdříve zjistí, jestli není náhodou doba hájení. To znamená, jestli jsme si v nastavení neřekli, aby nás Outlook třeba 30 minut kdykoli po zapnutí Outlooku, nebo 50 minut kdykoli po prvním zapnutí Outlooku během dne, prostě NEOTRAVOVAL s nějakým zkoušením. V tom případě evaluace skončí extrémně rychle a vy nerušeně pracujete u zákazníka, v práci, na emailech apod. a nejste automatikou rušeni.

Pokud se ale vyhodnotí, že nenastala doba hájení, zkontrolujeme, jestli systém automatiky není "uspaný" od minulého (jiného) zkoušení. Uspání se pamatuje v registru, čili "přežije" i restart počítače a je zaznamenán jako absolutní datum+čas do kdy má dát počítač pokoj. Toto uspání jde ručně v nastavení anulovat (neboli nastavit na nyní, čímž se prakticky vypne).

Dále se ověří, zda už náhodou není na obrazovce "vybafnutá" nějaká výzva s otázkou "zkoušet Ano/Ne", na kterou ještě zkoušený nereagoval. Taková výzva se zapíná v nastavení pokud nechceme aby zkoušení bafala ihned. Pokud by měla vyskakovat ihned, na obrazovce by se klidně otevřelo 10 zkoušení najednou. Nicméně, pokud je zapnutá výzva, taková výzva bude jedna jediná a nikdy se Vám nestane, že by na obrazovce vyskákalo více oken s otázkou "zkoušet ?" než jedno jediné.

Pak se vezmou naše "schedules", tj. ty, u kterých je zaškrtnuto "Automatika".


Na obrázku je vidět, že jsme si vytvořili další pohled "Jen automatika" a vidíme na něm jen scheduly se zaškrtlou automatikou. Kdybychom za běhu Outlooku změnili zaškrtnutí a položky uložili, změny se projeví až po restartu Outlooku, nebo pokud je necháte načíst stisknutím tlačítka na Panelu, jelikož Automatika bere hodnoty bleskově načtené do paměti z důvodu nezdržování práce, což je u tohoto programu zásadní prioritou.

Evaluace tedy prochází v paměti načtené scheduly a hledá první vyhovující schedule. Vyhovující je ten, který zapadá do načeho dne, tj. ve čtvrtek a zaškrtnutý čtvrtek, má hodinu a minutu větší, než je aktuální hodina a minuta. Je tu ještě jedno kritérium, které případně zabrání zvolení daného schedule a to je tzv. zkušební plán.

Pokud schedule má ve zkušebním plánu vyplněn první den=0 a poslední den=0, je jakoby vypnutý a nezkoumá se. Tj. poku vyhoví den, hodina, minuta, naposledy zk., nic nebrání odpalu zkoušení. V opačném případě, představme si že máme první den=31 poslední den=60, pak záleží ve kterém dni zkušebního plánu se necházíme. To je dáno nastavením. Po instalaci se samo nastaví, že jsme ve dni 0. Avšak můžeme v nastavení hned po instalaci doplňku říci, že bod nula byl v loňském roce v lednu a nyní jsme v měsíci 12, tj. ve dni 365 zkušebního plánu.Takto se budou "odpalovat" jen scheduly "spadající" do našeho období, anebo u kterých jsou nuly, to znamená "odpalují" se nezávisle na tom, kde ve zkušebním plánu se nacházíte. Smyslem tohoto je umožnit, abyste si vy, nebo vám někdo nastavil třeba první měsíc zkoušení z lekce_1, další měsíc z lekce_2 atd atd a vystavět si celý výukový systém, o který se pak nemusíte starat. To, jak "pokročile" se zrovna ve zkušebním plánu nacházíte, si můžete měnit ručně kolikrát chcete, jedná se o uloženou hodnotu "dne nula" v registrech. Proto na různých počítačích, dva lidé se stejnou sadou schedules se mohou nacházet každý v jiném stádiu "pokročilosti".Ještě jedna podmínka musí být splněna, aby se schedule "odpálil" automaticky. To je, aby ještě ten den nebyl spuštěn. On si to pamatuje v poli "Napsledy spuštěno".Samotné "odpálení", neboli spuštění automatického zkoušení probíhá tak, že když nastane čas a najde se vhodný první kandidát, může rovnou bafnout zkoušecí okno, nebo si nastavíte v nastavení, že se vás to v tomto překvapení plném okamžiku zeptá na nějakou oduševnělopu otázku, například: "Nakrmit králíky ? Ano / Ne." To aby když Vám zákazník zrovna náhodou kouká přes rameno, si nemyslel něco špatného a nemuseli jste se stydět za to, že se učíte jazyky :-)

Další vyhovující kandidát bafe v době další Evaluace, což může být dříve, než dokončíte první zkoušení, např. pokud provádíte zběsilé rozkopírování schedulů a hrajete si s nimi. To ale nevadí, může probíhat více zkoušení najednou a můžete je všechny okamžitě ESCapnout a ona zůstanou pauznutá v paměti, avšak jen do té doby, než ukončíte Outlook. Takže zvonivší telefon není na překážku. Vaše vlastní lenost se k nim vrátit ale na překážku je - přinutit vás ale nedokáže žádný program.

3. Řešení problémů s automatikou

Po přečtení výše uvedeného je jasné, kde hledat problém, když se vám ne a nedaří nastavit automatické samospouštění zkoušení. V menu najdete položku, která vyvolá Evaluaci, tj. přeskočíte čekání (např. 4 minuty) na Evaluate událost.Zbytek ale musíte zkontrolovat sami:

Váš schedule, který chcete popohnat:

Globální nastavení:

4. Souhrn

Všimněte si, že ztrátou notebooku, pokud jste buďto zálohovali PST soubor např. spolu s emaily nebo měli data na Exchange serveru, nepřicházíte o drtivou většinu pracného nastavení - nejen slovíčka samotná, ale i scheduly. Pomocí různých nastavení můžete vybalancovat rozumnou míru "otravování" nebo někdy i tuto funkci prostě dočasně vypnout. Tato funkce je vytvořena s velikým důrazem na co nejmenší zdržování a snížení výkonu při práci s Outlookem. Nemůžete tak už říci, že máte skvělý program na zkoušení slovíček, ale někde jen nasyslený a dlouho nespuštěný. Všimněte si, že schedule (nebo jejich sadu) Vám může vytvořit Váš učitel, kolega, spolustudent, přetáhnout myší do emailu a poslat. Po přetažení do Vaší složky se slovní zásobou jej hned můžete využívat.