Administrace

Upozornění !!!

Tuto část vynechte, pokud si nejste jisti co děláte. Vše ostatní by mělo být blbuvzdorné, ale zde můžete napáchat škody ve svém Outlookovském PST souboru.

Jak se tam dostat

Musíte mít instalovanou a funkční zkoušecí DLL knihovnu. Přístup do tajného Admin formuláře je záměrně komplikovaný.
Změňte si větev v registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Laburda\ZkouseniOutlook\Nastaveni\AdminMenuOn
z hodnoty: False na tajnou hodnotu aaa.
Na panelu zkoušení, v menu Nástroje - Přibydou další volby pro Administraci.

Nejprve vyberte folder se slovní zásobou. Modrým kolečkem je označeno místo, kterým se pro všechna slovíčka vynulují úspěšně či neúspěšné pokusy. Tlačítkem "Provést akce" se pak postupně začnou měnit hodnoty ve slovíčkách. Můžete sledovat progres, není problémem zpracovat několik tisíc slovíček během řádově minut.

Univerzální použití Administrace